Note: Home games in caps:

12/19 Wamogo

1/7 Thomaston

1/14 NONNEWAUG

1/21 Litchfield

1/28 Wamogo

2/4 THOMASTON

2/11 Nonnewaug

2/18 LITCHFIELD